نشانی و تلفن های مرتبط با استخدام

تعداد بازدید:۱۷۸۰

مدیریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی

آدرس :اراک، خیابان شهید شیرودی ، خیابان اعلم الهدی ،طبقه دوم ، معاونت توسعه سازمان و نیروی انسانی صندوق پستی   646 ، کدپستی : 5439-4-38181

پایگاه اطلاع رسانی : مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

پورتال جذب نیروی انسانی :  http://emp.tums.ac.ir

 


 

هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک

آدرس :اراک، خیابان شهید شیرودی ، خیابان اعلم الهدی ،طبقه دوم واحد گزینش ، صندوق پستی 649-38135 

تلفن : 33130061-086

نمابر : 33130061

پست الکترونیکی :

پایگاه اطلاع رسانی : https://arakmu.ac.ir/gozinesh/fa

 


 

هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت (مرجع رسیدگی به تجدید نظر دوم پرونده های گزینش)

آدرس : شهرک قدس ،میدان صنعت ، بلوار شهید فرحزادی ،خیابان سیمای ایران ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

تلفن : 5-88363594

نمابر : 88363596

صندوق پستی : 558- 14665

پست الکترونیکی : selection@behdasht.gov.ir

پایگاه اطلاع رسانی : http://selection.behdasht.gov.ir

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷