مطالب مرتبط با کلید واژه

شبکه


فنآوری اطلاعات

معرفی پرسنل: یونس سرمدیان کارشناس فناوری اطلاعات امور فن آوری اطلاعات فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات ...