مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه


تغذیه

مسئول واحد :خانم هانیه اناری            مدرک و رشته : کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی         شرح وظایف واحد :      1 - اجرای برنامه های مربوط به بهبود تغذیه کودکان   برنامه مشارکتی حمایتی بهبود تغذیه کودکان   همکاری با برنامه های مراقبت های ادغام یافته ناخوشی ...

بهداشت خانواده

معرفی واحد: بهداشت خانواده واحد بهداشت خانواده یکی از بزرگترین واحدهای ستاد مرکزبهداشت است وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیرمادران وکودکان وفراهم کردن مراقبتهای اساسی برای کودکان- جوانان-زنان وسالمندان می باشد.تغیییرشاخصهایی مثل میزان مرگ ومیرکودکان ومادران - نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی ...

بهداشت روان

نام و نام خانوادگی: اعظم اردلانی سمت: کارشناس بهداشت روان اهداف بهداشت روان تامین سلامت روان است که از طریق ایجادمحیط سالم به منظور برقراری روابط صحیح انسانی و پیشگیری از ابتلاء به بیماری هایروانی ( پیشگیری اولیه) تشخیص زودرس و درمان ...

بهداشت محیط

ابراهیم بحرایی  سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط   شرح وظایف واحد  بهداشت محیط :‌ الف )‌‌برنامه ریزی تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد شبکه بهداشت و درمان کمیجان تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مرکز بهداشت کمیجان تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی تدوین ...

مشارکت مردمی

نام نام خانوادگی: خانم اکرم جهانشاهلو      کارشناس: جلب مشارکتهای مردمی شرح وظایف: -بررسی و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارت متبوع 2-تدوین برنامه عملیاتی جلب مشارکت بر اساس اولویتها 3-برنامه ریزی ...