مطالب مرتبط با کلید واژه

سلامت


اموزش بهداشت

معرفی پرسنل: اقای اصغر قلعه نویی   شرح وظایف واحد :  اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس اولویت های سلامت شهرستان طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل ...

پیام بهداشتی

ردیف فایل آموزشی دانلود 1 دانستنی های ازدواج سالم دانلود 2  فایل آموزشی تغذیه و سلامت جوانان دانلود 3 متن آموزشی سلامت زنان دانلود 4 فایل آموزشی حمایت از خانواده دانلود 5 فایل آموزشی هفته ملی جمعیت دانلود