نظرسنجی

عنوان فرم
 • 0
 • لطفا نظر خود را در رابطه با فعالیت های دبیرخانه هیات امنا را بیان کنید:*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1
 • توضیحات تکمیلی*
  2