شرح وظایف

تعداد بازدید:۵۶۲

 

 
هیات امناء موسسه:
 1. تصویب آئین نامه داخلی
 2. تصویب برنامه های راهبردی و عملیاتی فعالیت ها در سطح موسسه
 3. سیاستگذاری و پیگیری در اجرای فعالیت­های موسسه در محورهای برنامه­ریزی، امور خدمات سلامت ، امور آموزشی، پژوهشی و فن آوری ،امور مالی، اداری و منابع انسانی و تعیین چارچوب های کوتاه مدت و بلند مدت به جهت توسعه و دستیابی به اهداف مرتبط به امور ذکر شده
 4. تصویب سازمان و تشکیلات اداری موسسه براساس ضوابط و پیشنهادات وزارتخانه
 5. تصویب بودجه تفصیلی (برآوردی – عملکردی-اصلاحیه) و تراز سالیانه
 6. تعیین حسابرس، مدیرمالی و رئیس دبیرخانه هیات امناء موسسه
 7. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و هزینه کرد آن
 8. تصویب آئین نامه اجرایی در سطح موسسه( اداری، استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، مالی و معاملاتی­و....)
 9. تائید و تصویب گزارش حسابرسی سالیانه موسسه
 10. تائید وتصویب گزارش عملکرد و شاخص های مرتبط
 11. فراهم نمودن زمینه های مشارکت های مردمی و اجتماعی و جلب همکاری خیرین و علاقه مندان این عرصه در توسعه امور مرتبط
 12. سایر موارد حسب مورد پیشنهادی از طرف موسسه یا وزارتخانه  در اداره امور موسسه

 

 

 
دبیرخانه هیات امناء موسسه:
 1. پیگیری و مشارکت در اجرای مصوبات هیات امناء در سطح موسسه
 2. هماهنگی در تدوین و پیگیری اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی پیشنهادی در سطح موسسه
 3. هماهنگی در تدوین پیشنهادات و دستور جلسات و پیگیری از طریق دبیرخانه مرکزی هیات امناء در تنظیم نهایی صورتجلسات و ابلاغ مصوبات
 4. برنامه ریزی در برگزاری جلسات هیات امناء موسسه( عادی- فوق العاده ) و فراهم نمودن امکانات اجرایی در برگزاری و تشکیل جلسات( از قبیل مستندات، دعوتنامه ها، پیش بینی مکان مناسب و....)
 5. ایجاد فضای مشارکت و همکاری بین بخشی و فرابخشی در راستای تکالیف و سیاست های مدرن که توسط هیات امناء و برای موسسه تصویب می شود با همکاری معاونت های موسسه و سایر نهادهای استانی و کشوری
 6. همکاری و هماهنگی با مدیریت­های بودجه و مالی موسسه در ارائه به موقع جداول بودجه ،گزارشات مالی و حسابرسی به هیات امناء
 7. مستندسازی، طبقه­بندی اطلاعات و مصوبات هیات امناء و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین اعضای هیات امناء و معاونت­های تخصصی موسسه در حسن اجرای تکالیف
 8. مدیریت فعالیت کمیسیون های تخصصی در سطح موسسه جهت ارائه توصیه ها و نظرات کارشناسی به هیات امناء

 

 


کمیسیون دائمی هیات امناء موسسه:
 1. بررسی مقدماتی و اعلام نظر نسبت به پیشنهادات از سوی موسسه جهت طرح در هیات امناء
 2. ارزیابی و تحلیل گزارش حسابرسی و ارائه به هیات امناء
 3. بررسی بودجه و برنامه عملیاتی موسسه جهت طرح و تصویب در هیات امناء
 4. بررسی و ارائه گزارش کارشناسی بر موضوعاتی که از سوی هیات امناء جهت بررسی تکمیلی ارجاع می­شود
 5. بررسی و اصلاح جداول بودجه تفصیلی موسسه برای تصویب در هیات امناء
 6. ارزیابی گزارش سالیانه عملکرد موسسه و ارائه نظرات به هیات امناء 
 7. سایر مواردی که از طرف هیات امناء بابت بررسی های بیشتر و کارشناسی ارجاع می شود

 

 

 
دبیرخانه مرکزی هیات های امناء ( معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت متبوع)
 1. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان هیات امناهای موسسات کشور
 2. بررسی نیازها و مشکلات موسسات کشور و انعکاس نظرات ایشان به واحدهای ستادی وزارت متبوع و پیگیری جهت رفع آن مطابق ضوابط و مقررات و در صورت لزوم تهیه پیش نویس دستورات مشترک یا اختصاصی
 3. تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی موسسات با مشارکت هیات امنای موسسات کشور و نیز معاونت ها و واحدهای ستادی وزارت متبوع در حوزه معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی
 4. همکاری و هماهنگی در بازنگری یا تدوین آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، موسسات با مشارکت معاونت های ستاد مرکزی وزارت و پیگیری در تصویب آنها  در هیات امناء
 5. مدیریت و برنامه ریزی جلسات هیات امناء و مشارکت در تنظیم صورتجلسات طبق دستورالعمل­هایی که تدوین می­نماید با موسسات مربوطه و پیگیری روند آن تا ابلاغ مصوبات توسط مقام وزارت
 6. کنترل و تطبیق مصوبات هیات امناء با قوانین و مقررات جاری بالادستی
 7. پیگیری در صدور یا تمدید احکام عضویت اعضای هیات های امناء موسسات
 8. ارزیابی عملکرد موسسات در خصوص اجرای برنامه ها و مصوبات هیات امناء
 9. مستندسازی و طبقه بندی اطلاعات ، مستدات و مصوبات مرتبط با فعالیت هیات امناء
 10. پیگیری در تهیه و تدوین جداول بودجه سالیانه موسسه و نیز حسابرسی موسسات

کلید واژه ها: وظایف امناء هیات امناء هیأت امناء هیأت جلسات دانشگاه هیات تهیه

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۱