معرفی دبیر هیات امنا

تعداد بازدید:۱۴۳
  

نام و نام خانوادگی: فاطمه رودبارانی

رشته تحصیلی:علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک: jazb.aums@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33127440

شماره تماس داخلی: 2204

آدرس: خیابان شهید شیرودی- خیابان علم الهدی- جنب بیمارستان امیرکبیر- دانشگاه علوم پزشکی اراک -طبقه اول

سوابق اجرایی

 • مسئول حراست مرکز آموزشی درمانی آیت ا...طالقانی
 • مسئول حراست کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول دبیرخانه شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دبیر کمیته پشتیبانی و هوشمند سازی قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول دبیرخانه هسته تحقیق و نظردهی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول دبیرخانه هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک 
 • مسئول دبیرخانه هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف

 • همکاری و فعالیت با ریاست دانشگاه جهت اقدامات و تکالیف مرتبط با مصوبات هیات امناء و مشارکت حسب نیاز با معاونین ذیربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی در تدوین پیشنهادات و دستور جلسات هیات امناء دانشگاه 
 • هماهنگی و مشارکت با مدیریت مالی و مدیریت بودجه دانشگاه در تنظیم و تهیه جداول و گزارشات بودجه ای و مالی،هماهنگی در راستای مصوبات هیات امناءو پیگیری نهایی نمودن جداول پیشنهادی جهت تصویب در فصل بودجه ریزی و مشارکت در ارائه گزارشات مالی و حسابرسی حسب نیاز و مورد در هیات امناهای دانشگاه ها یا بیمارستان ها.
 • مشارکت و همکاری با معاونت ها و واحدهای تخصصی زیر مجموعه دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات و مستندات و پیشنهادات جهت تهیه و تدوین نهایی پیش نویس مصوبات و تصویب آن در هیات امنا دانشگاه و حسب مورد و نیاز در بیمارستانها.
 • انجام کلیه مراحل فراخوان جذب هیات علمی از جمله تشکیل کارگروه علمی و بررسی صلاحیت علمی و تشکیل کارگروه عمومی و بررسی صلاحیت های عمومی متقاضیان واجد شرایط و طرح در هیات جذب و ثبت در سامانه مربوطه و ارسال به وزارت و صدور حکم
 • بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان ارتقاء مرتبه،تبدیل وضعیت متقاضیان متعهدین خدمت آموزشی ،متقضیان تبدیل تعهد خدمت درمانی به آموزشی متقاضیان رتبه تحصیلی، متقاضیان انتقال به دانشگاه یا خارج دانشگاه، متقاضیان جذب در سایر دانشگاه ها ،هیات علمی پیمانی یکساله و طرح در جلسات هیات اجرایی.
 • پاسخگویی به شکایات مربوط به مراحل جذب اعضای هیات علمی طبق فرایند مربوطه
 • انجام فرآیند بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان پذیرفته شده تحصیلات تکمیلی و دستیار تخصصی و انجام استعلامات مربوطه و تشکیل جلسه با حضور اعضا هسته تحقیق و نظردهی و اعلام نتیجه به معاونت آموزشی و مراجع مربوطه.
 • رسیدگی به شکایات و تخلفات اعضای هیات علمی - تشکیل پرونده و تفهیم اتهام و دریافت دفاعیه و تشکیل هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی و ابلاغ رای مربوطه به معاونت آموزشی جهت اجرا طبق فرایند و دستورالعمل قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳