اعضاء هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اراک

ردیفنام دانشگاهنام و نام خانوادگی اعضای هیات امناء دانشگاهسمت در هیات امناءرشته و مدرک تحصیلیتاریخ انتصاب
1علوم پزشکی اراکابراهیم گلمکانینماينده وزير و دبير هيات هاي امناء ،مجامع و شوراهاپزشك متخصص - رشته بيهوشي-
2علوم پزشکی اراکعلیرضا امانیسرپرست دانشگاه و دبير هيات امناءپزشک متخصص - ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل1401/05/19
3علوم پزشکی اراکمحسن دالوندیعضو هيات امناءدكتراي تخصصي - جراحي اعصاب1398/09/12
4علوم پزشکی اراکمسعود یاوریعضو هيات امناءدكترا - فلوشيپ جراحي دست1398/09/12
5علوم پزشکی اراکحسن طاهر احمدیعضو هيات امناءدكترا تخصصي - رشته پزشكي - برد تخصصي كودكان1398/09/12
6علوم پزشکی اراکمحمد حسین مقیمیعضو هيات امناءكارشناس ارشد - مكانيك ومهندسي سيستم و بهره وري1398/09/12
7علوم پزشکی اراکفرهاد فراهانیعضو هيات امناءدكترا - گوش و حلق و بيني1398/09/12
8علوم پزشکی اراکفتح اله حقیقیعضو هیات امناءدكتراي اقتصاد جهاني - مديريت سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي1398/09/12
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.