اعلام آمادگی فعالیت های جهادی و داوطلبانه

 • مشخصات فردی
  0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کدملی*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • محل تولد*نام کامل
  5
 • شماره تماس*نام کامل
  6
 • شهر محل سکونت*نام شهر
  7
 • کشور محل سکونت*نام کشور
  8
 • انتخاب نوع فعالیت جهادی و داوطلبانه
  9
 • خدمات عمومی :*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  همکاری در مراکز بهداشتی و درمانی
  انجام فعالیت های پشتیبانی
  شرکت در اردوهای جهادی سلامت محور
  مشارکت در برگزاری همایشها و مراسمات
  فعالیت در موسسات خیریه سلامت
  فعالیت در حوزه فضای مجازی
  10
 • شهرستان*شهرستان مورد نظر را انتخاب کنید
  11
 • خدمات پزشکی ومشاوره ای
  12
 • خدمات تخصصی:*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  انجام اعمال جراحی
  ارائه خدمات مشاوره رایگان
  انجام ویزیت رایگان
  ارائه خدمات پاراکلینیکی
  13
 • 14
 • شهرستان*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  15
 • نظرات وپیشنهادات
  16
 • توضیحات*مارا بانظرات خود بهره مند سازید
  17
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  18