مراکز خیریه درمانی

نام مرکز درمانی خیریهنوع (درمانگاه/بیمارستان/مرکز جراحی تخصصی/ مرکز تخصصی)نوع مالکیت (موقوفه/خیریه)نام رییس/مدیر مرکز درمانینام موسسه خیریه وابسته به مرکز درمانینوبت کاری (روزانه/شبانه)آدرس
جهاندیدهدرمانگاهخیریهعزت الله حیدریخیریه سالمندان استان مرکزیروزانهاراک - خیابان شهید شیرودی - نبش کوچه دلگشا کد پستی 3819764157
حامیموسسه فیزیوتراپیخیریهغلامعباس امیریانجمن بیماران ام اس استان مرکزیروزانهاراک-شهرک گردو-خیابان فارابی-جنب ورزشگاه یادگار امام-کدپستی: 3819153536
شفادرمانگاهخیریهداود نوروزیانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان مرکزیروزانهخیابان شریعتی- حدفاصل میدان راه آهن و میدان فرمانداری- کوچه ایثار
چهارده معصوم (ع)موسسه فیزیو تراپیخیریهحسن صالحیموسسه خیریه نگهداری معلولین ذهنیروزانهآشتیان - میدان بسیج - بلوار پرستار
انجمن حمایت از بیماران سرطانی(تبسم)درمانگاهخیریه-تبسمروزانهاراک - خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه گلشن
امام حسن عسگری (ع)درمانگاهخیریهدکتر مهدی قلیچ خانیخیریه امام حسن عسگری (ع)روزانهمحلات میدان چنار - خیابان شهید قندی غربی
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.