کانون تفرش

ردیفنام کانوننام دبیرجانشین دبیرآدرس کانون
1شبنمعلی نصیریاعظم حسینیتفرش - خیابان امام خمینی (ره) - حسینیه قائمیه
2امیدامیر محمدیقدسی هاشمیتفرش - خیابان دکتر مفتح -حسینیه بعثت
3مهرعلی قربانعلیاعظم قدمیتفرش - خیابان انقلاب - حسینه حسین خانی
4روشنعلیرضا محبعلیمریم صیادیتفرش - شهرک امام خمینی - خیابان نامجوی 3 - حسینیه امام خمینی (ره)
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.