کانون محلات

ردیفنام کانوننام دبیرنام جانشین دبیرآدرس کانون
1مهرقاسم رجبیزهرا امیریشهرک امام خمینی (ره) مسجد امیر المومنین(ع)
2تبسمفیروزه امیرخانیمحبوبه شاطریخیابان جمهوری-مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
3نیم ورحرمت سادات عباسیاعظم محمدینیم ور –کانون بانوان
4نرگسمرضیه اسدیاحمد رضا بنی اسددکتر صدر مسجد امام رضا (ع)
5فرهنگسید ولی الله حسینیفاطمه اتابکیمحلات سفلی مسجد فاطمیه
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.