مطالب مرتبط با کلید واژه

سلامت اجتماعی


معرفی برنامه جامع سلامت

معرفی برنامه جامع سلامت استان مرکزی برنامه جامع سلامت استان، یک سند راهبردی در هر چهار بعد سلامت جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی است. این برنامه که یک سند بالادستی در جغرافیای استان است با محوریت کارگروه تخصصی سلامت و ...

مسئولین ستادی

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر ریتا ظهیری سمت : جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی شماره تماس :08633130021   ......................................................................................... نام و نام خانوادگی : سرکار خانم عاطفه علینقیان سمت : مسئول خیرین و موسسات خیریه وسازمان های مردم نهاد سلامت شماره تماس :08633135370 ....................................................................... نام ...