راه اندازی و اتصال یکدستگاه سونوگرافی کالر داپلر فیلیپس به سامانه پکس مرکز درمانی آموزشی آیت الله طالقانی(مورخ ۹۹/۷/۱)

۰۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۴ کد : ۱۲۱۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۷۴
راه اندازی و اتصال یکدستگاه سونوگرافی کالر داپلر فیلیپس به سامانه پکس مرکز درمانی آموزشی آیت الله طالقانی(مورخ ۹۹/۷/۱)

با توجه به درخواست کارشناس محترم ای تی بیمارستان (خانم مهندس دهقانی )در خصوص حضور کارشناس شرکت فیلیپس جهت راه اندازی یکدستگاه سونوگرافی ، کارشناس فنی پکس دانشگاه در بیمارستان حاضر شد و ارتباط دستگاه به سامانه پکس و چگونگی ارسال تصاویر به شبکه پکس با کارشناس شرکت هماهنگ شد. تعدادی تصویر نیز بصورت ازمایشی به سامانه پکس بیمارستان و تحت وب ارسال گردید. در خصوص شرایط کارکردی دستگاه نیز با مسئول محترم رادیولوژی هماهنگی لازم انجام شد. 

کلید واژه ها: بیمارستان طالقانی سونوگرافی سامانه پکس رادیولوژی


نظر شما :