برگزاری جلسات هفتگی کار گروه آمار بصورت وبینار

۰۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۴۲۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۵
نویسنده خبر: زهرا رضایی
برگزاری جلسات هفتگی کار گروه آمار بصورت وبینار

در این جلسات که اولویتهای گروه آمار در هشت بند تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد از جمله:

1- مشخص نمودن استانداردهای سامانه های آماری

2- تدوین سند رسمی داشبورد مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات  

3- بررسی و چالش های سامانه سیناسا از جمله این اولویتها بود 

زهرا رضایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: آمار سیناسا داشبورد مدیریتی وبینار


نظر شما :