تعداد کل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

۰۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۹ کد : ۱۹۰۴۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۵۳
نویسنده خبر: نعیمه موحدی نیا
تعداد کل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

براساس جمع آوری آمار و اطلاعات سالنامه توسط کارشناسان آمار مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه ، تعداد کل کارکنان علوم پزشکی اراک در سال 1399 ، شش هزار و هشتصدو شصت و هفت نفر می باشد. که از این تعداد 291 نفر اعضای هیات علمی هستند.

بر این مبنا 59 درصد کارکنان غیر هیات علمی زن و 41 درصد مرد هستند. گفتنی است جزییات این آمار به زودی در سالنامه آماری دانشگاه منتشر خواهدشد.

نعیمه موحدی نیا

نویسنده خبر

کلید واژه ها: آمار پرسنلی علوم پزشکی اراک


نظر شما :