مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم پزشکی اراک


در پاییز۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ۷,۶ درصد بوده است

در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۴۱,۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب

برگزاری اولین همایش مجازی آموزش علوم پزشکی در کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک گالری

اولین همایش کشوری مجازی در آموزش علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ توسط معاونت آموزش با همکاری مدیریت آماروفناری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

معرفی مدیر آمار و فناوری اطلاعات

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...