مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم پزشکی اراک


برگزاری اولین همایش مجازی آموزش علوم پزشکی در کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک گالری

اولین همایش کشوری مجازی در آموزش علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ توسط معاونت آموزش با همکاری مدیریت آماروفناری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

معرفی مدیر آمار و فناوری اطلاعات

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...