بازنگری نتایج پیش‌بینی جمعیت ایران تا افق ۱۴۳۰ شمسی

۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۴ کد : ۲۱۷۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۷۷۴
تهیه کننده خبر: پریسا شوقی
در بازنگری جمعیت ایران، با توجه به واقعیت های موجود جامعه و شاخص‌های محاسبه شده از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، سناریوهای باروری و مرگ و میر در مقایسه با پیش‌بینی قبلی تغییر کرد
بازنگری نتایج پیش‌بینی جمعیت ایران تا افق ۱۴۳۰ شمسی

جمعیت و آینده آن همواره از نیازهای مهم سیاستگذاران و برنامه¬ریزان بوده است. در همین راستا پس از انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ جمعیت کل کشور تا افق ۱۴۳۰ و جمعیت استانی تا سال ۱۴۱۵ پیش‌بینی شده و نتایج آن پس از تصویب کمیته آمار بخشی جمعیت منتشر شد. با گذشت پنج سال از اجرای سرشماری ۱۳۹۵ و با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه و از جمله همه¬‌گیری کوید ۱۹، بازنگری پیش‌بینی جمعیت بیش از پیش ضرورت یافته و مجددا در دستور کار قرار گرفت.
در بازنگری جمعیت ایران، با توجه به واقعیت¬‌های موجود جامعه و شاخص‌های محاسبه شده از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، سناریوهای باروری و مرگ و میر در مقایسه با پیش‌بینی قبلی تغییر کرد. ارزیابی داده¬ های سرشماری و سناریو مهاجرت هم کماکان بر اساس پیش بینی قبلی باقی ماند. برای پیش‌بینی جمعیت طبق روال گذشته از روش ترکیبی (مولفه‌ای – نسلی)[۱] استفاده شد.
برای پیش‌بینی جمعیت کل کشور تا افق ۱۴۳۰، شش سناریو در نظر گرفته شد:
•    جبران کاهش باروری پس از دوره همه‌گیری کووید ۱۹(سال ۱۴۰۳) و ادامه کاهش شیب ملایم باروری تا ۱,۶ فرزند
•    کاهش شیب ملایم باروری تا ۱,۶ فرزند
•    تثبیت باروری ۱,۷ فرزند
•    کاهش باروری ۱,۳ فرزند (سناریو بدبینانه)
•    افزایش باروری تا سطح جانشینی ۲,۱ فرزند
•    افزایش باروری تا بالاتر از سطح ۲,۵ فرزند (سناریو خوشبینانه)  
جمعیت در دو مرحله پیش‌بینی شد به این ترتیب ابتدا جمعیت کل کشور به صورت مستقل و با شش سناریو پیش‌بینی شد و سپس جمعیت ۳۱ استان با یک سناریو (سناریو محتمل) پیش‌بینی شدند.
سناریو جبران کاهش باروری پس از دوره کرونا و ادامه کاهش شیب ملایم باروری تا ۱,۶ فرزند به عنوان سناریو محتمل جمعیت کل کشور برای سال ۱۴۳۰ در حدود ۹۳۶۳۲۰۰۰ نفر لحاظ شد. در بدبینانه‌‌ترین سناریو یعنی کاهش میزان باروری کل تا ۱,۳ فرزند، جمعیت در حدود۹۰۲۲۰۰۰۰ نفر و در خوش‌بینانه‌ترین حالت یعنی افزایش میزان باروری کل تا ۲.۵ فرزند، جمعیت در حدود ۱۰۲۱۸۹۰۰۰ نفر پیش‌بینی شد.
 شایان ذکر است بازنگری پیش بینی جمعیت در بیست و نهمین جلسه کمیته بخشی آمار جمعیت مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ و پس از اعمال نظرات کارشناسی مورد تایید اعضاء قرار گرفت.

منبع: درگاه ملی آمار

پریسا شوقی

تهیه کننده خبر

کلید واژه ها: آمار سناریو باروری مرگ و میر


نظر شما :