اجرای طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار های شهری و روستایی سال ۱۴۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۰ کد : ۲۵۴۴۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۵۳
تهیه کننده خبر: پریسا شوقی
این طرح از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ لغایت فروردین ماه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و نتایج آن در شهریور سال ۱۴۰۲ منتشر خواهد شد.
اجرای طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار های شهری و روستایی سال ۱۴۰۱

طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار های شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری و روستایی ۳۱ استان با تعداد  ۴۰۹۶۸ خانوار نمونه اجرا می‌شود. در این طرح علاوه بر پرسش ریز اقلام هزینه و درامد خانوار، خصوصیات اجتماعی اعضای خانوار، وضع شغلی و مشخصات محل سکونت خانوار نیز پرسش می‌شود. این طرح از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ لغایت  فروردین ماه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و نتایج آن در شهریور سال ۱۴۰۲ منتشر خواهد شد.
سمینار آموزشی – توجیهی برخط طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۱ از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۸ فروردین ماه به صورت بر خط در مرکز آمار  برگزار می‌شود.
گفتنی است طرح هزینه و درامد خانوار قدیمی‌ترین طرح نمونه گیری مرکز آمار ایران است که از سال ۱۳۴۲ تاکنون اجرا شده است.
آخرین نتایج این طرح مربوط به سال ۱۳۹۹ است. نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ۱۳۹۹ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:
متوسط کل هزینه‌ی خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری ۶۲۱۳۹۲ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ی خانوار شهری ۱۶۱۰۹۴هزار ریال با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶۰۲۹۸ هزار ریال با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
-  متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۷۴۶۷۶۴ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۳۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آنان است. منابع تامین درامد خانوارهای شهری نشان می¬دهد که ۳۱,۴ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۵.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۲.۹ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹  نشان می¬دهد که خانوارهای استفاده کننده یخچال فریزر از ۷۰,۲ به ۷۱.۹، جاروبرقی از ۹۱.۷ به ۹۱.۵، ماشین لباسشویی از ۸۷.۱  به ۸۷.۳، اجاق گاز از ۹۹.۱ به ۹۸.۹ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۳ به ۱۲.۴ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای شهری استفاده کننده اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی هر کدام به ترتیب با ۵۳.۱ و ۷.۶درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است.
- در سال ۱۳۹۹، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۴,۵ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.
- متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۳۴۰۶۷۹ هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ۳۰,۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۳۶۴۴۲ هزار ریال با سهم ۴۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰۴۲۳۷ هزار ریال با سهم ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۵.۰ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
- متوسط درامد اظهار شده¬ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲۰۴۷۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱,۶ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می¬دهد که ۳۲.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۲۹.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۵ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹  نشان می¬دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ۳۲,۷ به ۳۴.۱، یخچال فریزر از ۵۰.۴ به ۵۲.۷، اجاق گاز از ۹۸.۴ به ۹۸.۳، جاروبرقی از ۶۵.۹ به ۶۷.۵، ماشین لباسشویی از ۵۶.۵  به ۵۸.۱ ، ماشین ظرفشویی از ۰.۵ به ۰.۴و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۲.۳ به ۱.۶ درصد تغییر یافته است.
- در سال ۱۳۹۹ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۵,۲ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ۱۳.۳درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۹۵۷۰۱۶ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵۱۹۴۳ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۹ داشته‌اند.
همچنین استان تهران با ۱۰۹۸۱۱۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۷۸۸۳۱ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۵۶۶۴۲۷ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸۰۳۹۵ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۹ داشته‌اند.
همچنین استان البرز با ۶۷۶۸۹۷ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸۱۰۹۱ هزارریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.
خاطر نشان می¬‌سازد که نشریه این طرح در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است.
 

پریسا شوقی

تهیه کننده خبر

کلید واژه ها: درآمد خانوار های شهری هزینه و درآمد آمارگیری


نظر شما :