مطالب مرتبط با کلید واژه

آمارگیری


مرکز آمار ایران اعلام کرد:

در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر ۹,۶ درصد بوده است

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۱۳۹۹ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹,۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند

ادامه مطلب