انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق وتوسعه شرکت ها دانش بنیان ۱۳۹۸(سال اجرا ۱۳۹۹)

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۱ کد : ۲۵۶۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۷
تهیه کننده خبر: سمیه میرزایی
توزیع کل محققان شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرک تحصیلی، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ از ۲۰۲۳۴ نفر، تعداد ۳۰۱۸ نفر (۱۴/۹۲ درصد) دارای مدرک دکترای تخصصی، ۸۵۸۴ نفر (۴۲/۴۲ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای، ۷۷۱۱ نفر (۳۸/۱۱ درصد) دارای مدرک کارشناسی و ۹۲۲ نفر (۴/۵۶ درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق وتوسعه شرکت ها دانش بنیان ۱۳۹۸(سال اجرا ۱۳۹۹)

توزیع کل محققان شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرک تحصیلی، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ از ۲۰۲۳۴ نفر، تعداد ۳۰۱۸ نفر (۱۴/۹۲ درصد) دارای مدرک دکترای تخصصی، ۸۵۸۴ نفر (۴۲/۴۲ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای، ۷۷۱۱ نفر (۳۸/۱۱ درصد) دارای مدرک کارشناسی و ۹۲۲ نفر (۴/۵۶ درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.

بررسی مقدار زمان اختصاص داده شده محققان به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که ۲۰۲۳۴ محقق فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان که به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت، به فعالیت تحقیق و توسعه مشغول بوده‌اند را می‌‎توان معادل با ۱۶۷۵۳ محقق تمام‌وقت درنظر گرفت. توزیع محققان معادل تمام‌وقت شده شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرک تحصیلی، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ از ۱۶۷۵۳ نفر محقق معادل تمام‌وقت، تعداد ۲۳۴۶ نفر (۱۴ درصد) دارای مدرک دکترای تخصصی، ۷۲۷۵ نفر ( ۴۳/۴۳ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای، ۶۴۲۸ نفر ( ۳۸/۳۷ درصد) دارای مدرک کارشناسی و ۷۰۳ نفر (۴/۲۰ درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

سمیه میرزایی

تهیه کننده خبر

کلید واژه ها: شرکت‌های دانش‌بنیان تحقیق و توسعه


نظر شما :