آغاز بازدیدهای دوره ای کارشناسان آمار از واحدهای زیرمجموعه

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۰ کد : ۲۶۲۳۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۰
نویسنده خبر: نعیمه موحدی نیا
آغاز بازدیدهای دوره ای کارشناسان آمار از واحدهای زیرمجموعه

به منظور پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه اقدام به برگزاری بازدیدهای دوره ای کرد. لازم به ذکر است اطلاعات جمع آوری شده از این بازدیدها برای ارایه گزارشات سالنامه آماری سال 1400مورد استفاده قرار می گیرد.
طی بازدید مورخ 19/ 2 / 1400 از مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری کلیه اطلاعات مربوط به آمار کارکنان شاغل در بیمارستان در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه از نظر صحت و سقم مورد بررسی قرارگرفت. همچنین طی بازدید از شبکه بهداشت و درمان خنداب در تاریخ 20 / 2 / 1400تعداد کل نیروهای مرکز 302 نفر اعلام شد .

نعیمه موحدی نیا

نویسنده خبر

کلید واژه ها: اتوماسیون آماری بازدید دوره ای سالنامه آماری


نظر شما :