مطالب مرتبط با کلید واژه

سالنامه آماری


سمینار دو روزه سالنامه آماری استان ها در مرکز آمار ایران برگزار شد گالری

آقای یوسفی، مدیر کل دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست های کلان با اشاره به عملکرد تهیه سالنامه آماری استان‌ها در سال گذشته، گفت: سطح نمرات سالنامه آماری استان‌ها در سال گذاشته بالاتر از سال های گذشته بود و در کل استان ها عملکرد خوبی در این زمینه داشتند.

ادامه مطلب

مقالات آماری

1. تاریخچه علم آمار  2.  ریشه و تعریف آمار 3.   هدف آمار 4.   دانشنامه آماری 5.   منابع آماری در ایران 6.   کاربرد علم آماردر بیمارستان 7.   معرفی آمار زیستی 8.   سالنامه آماری کشور 9.   آمار دروغ نمی گوید 10.  داده کاوی  11.  داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی 12.  نمونه گیری 13.  آماری ...