تشکیل اولین کمیته فناوری تحول سلامت

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۷ کد : ۳۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۲
تشکیل اولین کمیته فناوری تحول سلامت

باتوجه به سیاست های جدید وزارت بهداشت درحوزه سلامت  ودرراستای تخصصی نمودن جلسات تحول سلامت  اولین کمیته فناوری تحول سلامت درتاریخ 18 / 2 / 1397 باحضور اعضاء دردفتر مدیریت آماروفناوری اطلاعات ستاد دانشگاه تشکیل شد .دراین جلسهابتدا مهندس عظیمی مدیرآماروفناوری بعنوان دبیرکمیته چگونگی ونحوه تشکیل کمیته را باتوجه به ابلاغیه های ارسالی بیان نموده وباتوجه به شرح وظایف کمیته خواستار همکاری اعضاءمحترم کمیته درراستای تحقق اهداف آن شدند سپس اعضاء محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداخته ونهایتا صورتجلسه پیوست  تهیه شده به تایید اعضا کمیته رسید.   

کلید واژه ها: حوزه سلامت تحول سلامت