مطالب مرتبط با کلید واژه

حوزه سلامت


آمار، پایه و اساس همه چیز است

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: آمار واقعی و صحیح می تواند کار مدیران میانی و تصمیم گیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی راحت تر کند.

ادامه مطلب

اجرای بیش از ۹۵ درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از ۹۵ درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

ادامه مطلب

وظیفه ی سنگین توسعه نظارت و پشتیبانی، نرم افزارهای بیمارستانی و حوزه سلامت

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تهیه آمار و جمع آوری و ارسال به مراکز نظارتی مثل استانداری، وزارت بهداشت، فرمانداری و دیگر مراکز و تهیه سالنامه در پایان هر سال از اطلاعات موجود از جمله وظایف این واحد است.

ادامه مطلب