گزارش بازدید و نصب سیستم پکس بیمارستان طالقانی در مورخ ۹۸/۳/۸

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۴ کد : ۴۵۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۷۴
گزارش بازدید و نصب سیستم پکس بیمارستان طالقانی در مورخ ۹۸/۳/۸

با توجه به حضور مسئول ادمین سیستم پکس دانشگاه (آقای مهندس عرب) در طی حضور دو روزه کارشناس شرکت مارکو پکس و هماهنگی با کارشناسان محترم ای تی و تجهیزات پزشکی بیمارستان طالقانی ضمن آماده سازی سرور پکس بیمارستان تجهیزات پزشکی شامل ماموگرافی ، رادیولوژی ، سونوگرافی مدیسون به سیستم پکس متصل گردید و یکی از دستگاه سونوگرافی جنرال الکتریک مدل voloson730pro بدلیل نیاز به قفل نرم افزاری مقرر گردید کارشناس شرکت پیشرفته (نماینده سونوگرافی جنرال الکتریک) در اراک حاضر شود.که بمحض تنظیم لازم توسط کارشناس شرکت دستگاه مذکور نیز وارد سیستم پکس خواهد شد.
در ضمن به مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان  آموزش لازم جهت ارسال تصاویر سونو گرافی به سیستم پکس داده شد.
 

کلید واژه ها: سیستم پکس تجهیزات پزشکی ماموگرافی رادیولوژی سونوگرافی Pacs