گزارش اتصال دستگاههای پزشکی به سیستم پکس مورخ ۹۸/۳/۲۱

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۵ کد : ۴۶۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۹
گزارش اتصال دستگاههای پزشکی  به سیستم پکس  مورخ ۹۸/۳/۲۱

با توجه به پی گیری مسئول ادمین سیستم پکس دانشگاه (آقای مهندس عرب ) با شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (نماینده سیستمهای پزشکی جنرال الکتریک) یکدستکاه سونوگرافی VOLUSON 730 PRO(مرکز درمانی آموزشی طالقانی ) و یکدستگاه سونوگرافی داپلر VOLUSON E6 بهمراه یکدستگاه اکو قلبی VIVID S6  (مرکز درمانی آموزشی امیر کبیر ) و یکدستگاه سونوگرافی داپلر VOLUSON E6 (مرکز درمانی آموزشی ولیعصر (عج)) به سیستم یکپارچه پکس متصل گردیده است بطوریکه امکان ارسال تصاویر و ویدئو های آموزشی آنها بصورت دیجیتالی به سیستم مذکور فراهم و  امکان حذف پرینت های کاغذی محقق گردیده است . مقرر شد NODE  مستقل جهت اتصال دائم دستگاههای مذکور  به شبکه فراهم گردد.ضمنا از همکاری مسئولین محترم فن آوری و اطلاعات بیمارستانهای مذکور تشکر می گردد.

کلید واژه ها: سونوگرافی اکو قلب بیمارستان طالقانی بیمارستان ولیعصر