پی گیری تهیه گزارشات دیجیتالی بخش MRI مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر و اتصال سیستمهای پزشکی درمانگاه تخصصی امام رضا (ع) به پکس مورخ ۹۸/۳/۲۲

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۶ کد : ۴۶۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۱۶
پی گیری تهیه گزارشات دیجیتالی بخش MRI  مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر  و اتصال سیستمهای پزشکی درمانگاه تخصصی امام رضا (ع)  به پکس مورخ ۹۸/۳/۲۲

در این راستای ضمن حضور مسئول ادمین پکس دانشگاه (آقای مهندس عرب ) در مرکز درمانی آموزشی امیر کبیر و هماهنگی با مسئول محترم ای تی آن مرکز مقرر شد بستر لازم (نصب افیس 2013) در مورد سه کامپیوتر بخش MRI بیمارستان امیرکبیر انجام گردد.
در خصوص  پلی کلینیک تخصصی امام رضا (ع) ضمن  حضور مسئول ادمین پکس دانشگاه در مرکز مذکور و هماهنگی با مسئول محترم آی تی درمانگاه (آقای مهندس ربیعی )مقرر گردید شبکه LAN داخلی جهت اتصال سیستمهای پزشکی  به سیستم یکپارچه پکس دانشگاه در اسرع وقت آماده گردد. در ضمن از شرایط دو دستگاه سونوگرافی و یکدستگاه اکوی قلبی  درمانگاه  مذکور جهت اتصال به شبکه داخلی بازدید شد که مقرر شد ترمینال NODE جهت سیستمهای مذکور فراهم گردد.
 

کلید واژه ها: MRI سونوگرافی اکوی قلب