انتصاب کارشناس فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

۲۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۷ کد : ۶۹۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۸۶۲
انتصاب کارشناس فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

پیرو توافقات انجام شده از سوی مدیر آمار و فناوری دانشگاه با ریاست دانشکده بهداشت و مدیریت محترم منابع انسانی از ابتدای آبانماه سال جاری خانم مهندس فاطمه عقیقی بعنوان کارشناس فناوری بجایگزینی خانم مهندس راضیه بدخشان در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه بخدمت مشغول شدند و خانم مهندس بدخشان بعنوان کارشناس فناوری حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی بخدمت مشغول شدند .
لازم به ذکر است خانم مهندس عقیقی پیشتر بعنوان کارشناس آموزش اشتغال داشته اند که پس از جایگزینی نیرو بجای نامبرده در محل کار سابق ، ایشان در سمت متناسب با مدرک تحصیلی در این مدیریت مشغول بکار شدند.

کلید واژه ها: انتصاب آمار فناوری اطلاعات معاونت توسعه دانشکده بهداشت


نظر شما :