برگزاری ویدئو کنفرانس نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۶ کد : ۷۶۸۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۰
برگزاری ویدئو کنفرانس نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

در ادامه سلسله جلسات ویدئو کنفرانس با حضور تمامی دانشگاه های علوم پزشکی با محوریت مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت با موضوع نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 
این جلسه در تاریخ 26 / 11 / 1398ساعت 13لغایت 15 برگزار شد .در این جلسه که با حضور مدیر آمار و فناوری دانشگاه و کارشناس محترم  مدیریت آمار و فناوری و نماینده محترم معاونت درمان و نماینده محترم معاون بهداشت برگزار شد موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
1- تهیه توکن جدید جهت نسخه نویسی و نسخه پیچی تنها از طریق دفاتر پیشخوان منتخب اعلام شده در هر شهر امکان پذیر است .
2- در صورت امکان معاونت غذا دارو نسبت به ارسال دستورالعمل در آینده نزدیک جهت تهیه توکن برای تمامی داروخانه ها اقدام نماید.
3- معاونت درمان نسبت به نظارت و الزام نسخه نویسی در سطح کلینیک های دولتی در فاز اول اقدام نماید.
4- معاونت بهداشت و شرکت دانش پارسیان پیگیری انجام نسخه پیچی الکترونیک در سامانه سیب را فراهم نماید.
5- مدیریت آمار و فناوری مشکلات و موانع اجرای طرح را با مدیران ارشد دانشگاه مطرح و نسبت به ارائه راهکار اجرایی از سوی رئیس و معاونین محترم اقدام صورت پذیرد.
غائبین جلسه : نماینده معاونت غذا و داروی دانشگاه

کلید واژه ها: نسخه الکترونیکی نسخه پیچی نسخه نویسی ویدئو کنفرانس


نظر شما :