مطالب مرتبط با کلید واژه

نسخه نویسی


اجرای بیش از ۹۵ درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از ۹۵ درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

ادامه مطلب