آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ضوابط و قواعد یکسان خدمات تخصصی طب اورژانسسیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل حمایت از بیماران سوانح سوختگیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
: ابلاغ کدینگ نسخه پیچی دارو (لیست فرآورده ها)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
: ابلاغ کدینگ نسخه پیچی دارو (پروانه های صادر شده در سال ۱۴۰۰)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
لیست کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی تجهیزات پزشکیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
لیست کامل کدهای ایندکس تجهیزات پزشکیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
راهنمای سرویس مرجع کدینگ سلامت ایرانسیستم های اطلاعات بیمارستانی
نقشه درخواست آزمایش کدینگ بیماریهای ژنتیک در نسخه الکترونیکسیستم های اطلاعات بیمارستانی
تدوین نهایی کدینگ بیماریهای ژنتیک در نسخه الکترونیکسیستم های اطلاعات بیمارستانی
فرانشیز بیمه شدگان کمیته امداد با نظام ارجاعسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ ژنتیکسیستم های اطلاعات بیمارستانی
درخواست طراحی فرم در سیستم اتوماسیون آماری دانشگاهفرآیندها
ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک- ویرایش مهرماه ۱۳۹۹سیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیکی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشورسیستم های اطلاعات بیمارستانی
اعمال تغییرات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) بر اساس تعرفه های ۱۴۰۰سیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ تصویر برداریسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ زمان و نحوه مصرف داروسیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل تفکیک و تمرکز درآمدهای داروییسیستم های اطلاعات بیمارستانی
شیوه نامه ثبت و تبادل پرونده بیماران بستری موقت بر بستر دیتاس ( درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
استانداردهای پرونده الکتریکی سلامتآمار