آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
درخواست طراحی فرم در سیستم اتوماسیون آماری دانشگاهفرآیندها
فرآیند آموزش نرم افزار اتوماسیون آماری به کاربرانفرآیندها
فرآیند تهیه سالنامه آماری دانشگاهفرآیندها
فرآیند پاسخگویی به مکاتبات در خصوص آمار و اطلاعات درخواستیفرآیندها
فرآیند خرید خدمات یا کالای سخت افزاری و نرم افزاری در معاملات بزرگ - (تائید شده)فرآیندها
فرآیند خرید نرم افزار - (تائید شده)فرآیندها
فرآیند رفع اشکال در سامانه اتوماسیون اداریفرآیندها
فرآیند قرارداد اتوماسیون اداریفرآیندها
فرآیند طراحی فرم در اتوماسیون اداریفرآیندها
فرآیند تعریف سمت در اتوماسیون اداریفرآیندها
فرآیند پرداخت مالی قرارداد اتوماسیون اداریفرآیندها
فرآیند درخواست بازیابی رمز عبور بصورت غیرحضوریفرآیندها
فرآیند درخواست بازیابی رمز عبور بصورت حضوریفرآیندها
فرآیند درخواست ایمیل آکادمیک غیر حضوریفرآیندها
فرآیند درخواست ایمیل آکادمیک حضوریفرآیندها
فرآیند رفع اشکال پکس در صورت عدم مشاهده تصاویرفرآیندها
فرآیند درج بنر و اطلاعیه در پورتال دانشگاهفرآیندها
فرآیند ایجاد زیر پورتالفرآیندها
فرآیند بروزرسانی بانکهای اطلاعاتی واحد فناوری اطلاعاتفرآیندها
فرآیند تهیه و بازیابی فایل پشتیبان از فرابرفرآیندها