آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سیستم های اطلاعات بیمارستانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکملسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ بروز شده فرآورده های شیر خشک و غذای ویژهسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیاییسیستم های اطلاعات بیمارستانی
زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعلام شناسه رهگیری و ردیابیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
تغییرات در SDK شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کاهش هزینه های ارائه مراقبت های اضطراری ( اورژانسی) و تضمین دسترسی مردم به خدماتسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ثبت صحیح و دقیق خدمات ارائه شده در حوزه دندانپزشکیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ تغییرات کدینگ انواع بخش هاسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای بالک جالینوسیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیاییسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ اسناد فنی کسب و کار الکترونیک فرم های پرونده الکترونیک سلامتسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ اسناد فنی کسب و کار الکترونیک فرم های پرونده الکترونیک سلامت (گواهی فوت و ارجاع جسد به پزشکی قانونی)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
ضوابط و قواعد یکسان خدمات تخصصی طب اورژانسسیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل حمایت از بیماران سوانح سوختگیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
: ابلاغ کدینگ نسخه پیچی دارو (لیست فرآورده ها)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
: ابلاغ کدینگ نسخه پیچی دارو (پروانه های صادر شده در سال ۱۴۰۰)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
لیست کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی تجهیزات پزشکیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
لیست کامل کدهای ایندکس تجهیزات پزشکیسیستم های اطلاعات بیمارستانی