مطالب مرتبط با کلید واژه

فضای ابری


پنج مزیت فایروال ابری

​​​​​​​فایروال ها از زمان آغاز به کار آن در اواخر دهه ۸۰ تقریباً جزء اصلی امنیت هر سازمانی بوده اند، اما ماهیت پویای چشم انداز سایبری در حال تحول، سازمان ها را مجبور کرده است تا خدمات امنیتی خود را به فضای ابری منتقل کنند.

ادامه مطلب