مطالب مرتبط با کلید واژه

وزارت بهداشت


چطور کارت دیجیتال واکسن کرونا بگیریم؟

با گسترش واکسیناسیون صحبت از اعمال محدودیت‌های کرونایی متفاوتی می‌شود که افراد را منوط به ارائه کارت واکسیناسیون برای دریافت برخی خدمات می‌کند. شرایط دریافت کارت دیجیتال واکسن کرونا چیست؟

ادامه مطلب