مطالب مرتبط با کلید واژه

وبومتریکس


ارتقاء رتبه وبومتریکس

ارتقاء رتبه وبومتریکس

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارتقای ۱۹۱ پله ای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های جهان و یک پله ای در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نسبت به ژانویه ۲۰۲۱خبر داد.

ادامه مطلب