مطالب مرتبط با کلید واژه

رفتار مجرمانه


بهترین دفاع یک حمله خوب است

چگونه باج افزار را شکست دهیم

در طول ۱۲ ماه گذشته، زیرساخت‌های حیاتی ملی مانند ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، بخش عمومی و شرکت‌ها همگی قربانی حملات سایبری متعددی در بریتانیا و در سطح جهان شده‌اند.

ادامه مطلب