اخبار اصلی

تکریم و معارفه سرپرست ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر با حضور دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک

تکریم و معارفه سرپرست ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر با حضور دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گالری

مراسم تکریم و معارفه سرپرست ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر با حضور دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک و دیگر مسئولان دانشگاه برگزار شد. در این مراسم از زحمات دکتر اکبر زمانی تقدیر و دکتر صابر مقدم به عنوان سرپرست ریاست این مرکز درمانی معرفی شد.

ادامه مطلب
رضایت بازرسان هسته مرکزی گزینش از ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی اراک

رضایت بازرسان هسته مرکزی گزینش از ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی اراک گالری

در بازرسی تیم بازرسی هسته مرکزی گزینش وزارت بهداشت در ارزیابی فرایندها و اقدامات صورت گرفته در اراک و استان مرکزی، از نحوه عملکرد، همکاری، تعامل و پیگیری قوانین و مقررات تعریف و تاکید شد این همکاری دو طرفه و مناسب نشان از دید مثبت و روحیه همدلی و همفکری رئیس و مدیر و کارکنان واحد گزینش دارد.

ادامه مطلب
بازدید دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی (امید رویان)

بازدید دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی (امید رویان) گالری

بازدید دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه سرپرست معاونت درمان، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری، سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات و مشاور رییس دانشگاه از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی (امید رویان)

ادامه مطلب