اخبار

"لبو " و خواص آن

"لبو " و خواص آن

کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از خوردن لبو واهمه نداشته باشید.

ادامه مطلب
مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی اراک عضو کمیته فنی و تخصصی مالی  دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد

مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی اراک عضو کمیته فنی و تخصصی مالی  دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد

طی حکمی از سوی دکتر تقوی نژاد "معاون توسعه و مدیریت منابع و برنامه ریزی وزیر بهداشت، اعضاء کمیته فنی تدوین و استعلامات قوانین آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور" انتخاب شدند.

ادامه مطلب