مهمانسراها


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوط
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج
14ساری (خزر آباد)ساری فرح آباد جاده پلاژهای دولتی پائین تر از روستای طقدار پلاژهای وزارت بهداشتآقای ترکمانی
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی
20قمخیابان امامآقای سهرابی