بازسازی دبیرخانه مرکزی

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۱ کد : ۲۱۴۰۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۸۷
با تلاش همکاران مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه پروژه بازسازی دبیرخانه به پایان رسید.
بازسازی دبیرخانه مرکزی

با تلاش مدیریت محترم امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و همکاران این مدیریت پروزه بازسازی دبیرخانه مرکزی دانشگاه به اتمام رسید.کار بازسازی دبیرخانه قریب به یک ماه به طول انجامید و در این مدت همکاران دبیرخانه با تلاش مضاعف از خلل در کار دانشگاه جلوگیری نمودند.

کلید واژه ها: بازسازی دبیرخانه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره رفاه و تربیت بدنی


نظر شما :