دوشنبه های پیاده روی

۲۶ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۳۸ کد : ۲۱۸۰۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۳۸
همکاران ستاد دانشگاه در برنامه دوشنبه های پیاده روی مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ در محیط اطراف شرکت نمودند.
دوشنبه های پیاده روی

با برنامه ریزی اداره رفاه و تربیت بدنی دانشگاه و در ادامه برنامه دوشنبه های پیاده روی ،همکاران ستاد دانشگاه در مورخ 1400/8/22 در این برنامه شرکت نموده و پس از انجام پیاده روی به مدت 30 دقیقه به انجام نرمش و حرکات ورزشی پرداختند.

کلید واژه ها: دوشنبه های پیاده روی ستاد دانشگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره رفاه و تربیت بدنی


نظر شما :