بازسازی خوابگاه تهران

۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۲۳:۱۵ کد : ۲۲۱۰۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۰
خوابگاه دانشگاه در تهران جهت بازسازی کامل تخلیه شد.
بازسازی خوابگاه تهران

با تصمیم دانشگاه  مبنی بر بازسازی کامل خوابگاه دانشگاه در تهران ،از سوی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی نسبت به تخلیه ساختمانها اقدام و کلیه اسباب و اثاثیه به اراک منتقل گردید.

کلید واژه ها: باسازی خوابگاه تهزان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره رفاه و تربیت بدنی


نظر شما :