مسابقات ورزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان

کسب مقام سوم مسابقات دارت کارکنان دستگاههای اجرایی در بخش آقایان

۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۲ کد : ۲۴۹۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۱
تیم دارت دانشگاه در بخش آقایان به مقام سوم مسابقات قهرمانی کارکنان دستگاههای اجرایی استان دست یافتند.
کسب مقام سوم مسابقات دارت کارکنان دستگاههای اجرایی در بخش آقایان

با انجام مسابقات دارت قهرمانی دستگاههای اجرایی در رشته دارت تیم دانشگاه در بخش آقایان به مقام سوم مسابقات دست یافتند.اعضای تیم دانشگاه در این دوره از مسابقات عبارت بودند از:

آقایان:

-اباذر افشار

-محمدرضا فرجی

-حسن فراهانی

-ابوالقاسم کریمی

کلید واژه ها: دارتقهرمانیاداره رفاه و تربیت بدنیمدیریت پشتیبانی و رفاهی


نظر شما :