مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت پشتیبانی


اطلاعیه

پرداخت کمک هزینه بیمه مکمل درمان

با عنایت به دستور مساعد ریاست محترم دانشگاه و قدردانی از حسن نظر ایشان جهت افزایش خدمات رفاهی و کاهش هزینه بیمه تکمیلی مبلغ ۰۰۰ / ۵۰ هزارتومان به ثبت نام کنندگان بیمه تکمیلی درمان بعنوان یارانه رفاهی ( صرفا جهت کارمند و همسر و فرزندان) تعلق میگیرد.

ادامه مطلب
بهره برداری از دو واحد اقامتی تفریحی
واحد های اقامتی تفریحی

بهره برداری از دو واحد اقامتی تفریحی گالری

دو واحد تفریحی اقامتی در دو منطقه ی خوش اب و هوای استان جهت اقامت همکاران مجموعه دانشگاه به بهره برداری رسید. این واحد ها در روستای گرکان آشتیان و دیگری در روستای وفس شهر کمیجان قرار دارد.

ادامه مطلب