مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیرت امور پشتیبانی و رفاهی


انعقاد تفاهم نامه

با پیگیریهای مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه نسبت به انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه زنجیره ای مادیران جهت استفاده همکاران دانشگاه از خریدهای اعتباری و اقساطی فروشگاه مذکور اقدام لازم معمول گردید.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

جهت استفاده پرسنل گرامی و خانواده های محترم آنان از خدمات آموزش ورزس مفرح اسکیت از سوی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اقدام به عقد تفاهم گردید.

ادامه مطلب

عقد تفاهم نامه

جهت رفاه حال همکاران و بمنظور رعایت دستورالعملهای بهداشتی با شرکت الو میوه تفاهم نامه تهیه میوه منعقد شد.

ادامه مطلب