مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه رفاهی


اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس ویژه بانوان

به اطلاع همکاران خانم دانشگاه می رساند اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس ویژه بانوان دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۲ برگزار می شود.شرکت کنندگان در این اردو می توانند برای ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ به مدت سه روز به سامانه رفاهی مراجعه نمایند

ادامه مطلب