معاون آموزشی

تعداد بازدید:۳۲۷۱

 CV
کارشناس ارشد پرستاری
مرتبه علمی: مربی

m.harorani@yahoo.com

آدرس: شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - جنب دانشگاه پیام نور

کد پستی: 38619-7-4545
تلفن و نمابر به همراه پیش شماره: 08638221799
 

  

شرح وظایف:

1-  برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

2- ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیأت علمی و سایر واحدهای مرتبط

3- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در جهت برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان

4- پیگیری و هماهنگی جهت توانمند سازی اساتید، همکاران و دانشجویان با برگزاری کارگاه های توانمندسازی  بر اساس نیاز مخاطبین با همکاری EDC

 

کلید واژه ها: دانشکده پرستاری شازند معاونت آموزش مهدی هرورانی

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱