اعضای شورای آموزشی

تعداد بازدید:۲۴۱۷

 

 

 

اعضای شورای آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

CV

1

دکتر سهیلا شمسی خانی

CV

2

مهدی هرورانی

CV

3

هادی جعفری منش

CV

4

مریم هوشمند

CV

5

منیژه تاج آبادی

CV

6

میترا جرس

CV

7 زینب قاسم زاده CV
8

مهلا قمی

CV

 

 

 

کلید واژه ها: اعضای شورای آموزشی دانشکده پرستاری شازند

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۲