اعضای شورای آموزشی

تعداد بازدید:۲۵۹۸

 

 

 

اعضای شورای آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

CV

1

دکتر سهیلا شمسی خانی

CV

2

هادی جعفری منش

CV

3

مریم هوشمند

CV

4

میترا جرس

CV

5

منیژه تاج آبادی

CV

6

مهلا قمی

CV
7 محمد شمشیری CV

 

 

 

کلید واژه ها: اعضای شورای آموزشی دانشکده پرستاری شازند